Hvem har ret og hvornår har vi ret til sygedagpenge

Reglerne for sygedagpenge gælder for alle på arbejdsmarkedet, men ikke for nogen uden for arbejdsmarkedet. Få indsigt i, hvad der berettiger til sygedagpenge, sygdom er ikke altid nok.

Indlæg af journalist Ulla Nygaard, foredragsholder, underviser og indehaver af medarbejdercare.dk

Du skal være uarbejdsdygtig på grund af din egen sygdom, for at være berettiget til sygedagpenge. Det vil sige, at det i lovens forstand ikke er tilstrækkeligt at være syg. Du skal altså både være syg og uarbejdsdygtig.

Desuden skal du opfylde et beskæftigelseskrav, og det er forskelligt om du er fastansat eller nyansat, eller du er selvstændig.

Fastansatte får løn eller sygedagpenge

Hvis du er ansat i en virksomhed, har du ret til sygedagpenge eller til løn under sygdom fra din første sygedag. Fastansatte kan have forskellige vilkår. Nogle får fuld løn i hele fraværsperioden, andre får løn i en afgrænset periode, mens andre igen alene får sygedagpenge. Du må spørge på virksomheden, hvad der gælder for dig.

Som fastansat er det din arbejdsgiver, der udbetaler løn eller sygedagpenge. Arbejdsgiveren får efterfølgende refunderet sygedagpengene fra kommunen, men skal som hovedregel selv betale for de første 30 sygedage.

Reglerne gælder både offentligt ansatte og privatansatte.

Nyansatte kan også få løn eller sygedagpenge

For at have ret til sygedagpenge fra en arbejdsgiver, skal du være ansat i virksomheden uafbrudt i 8 uger før sygdommen. I disse 8 uger skal du have arbejdet i mindst 74 timer. Når disse betingelser er opfyldt, får du sygedagpengene eller løn fra din arbejdsgiver.

Nogle syge får sygedagpenge direkte fra kommunen

Hvis du er i job, men ikke har ret til sygedagpenge eller løn fra din arbejdsgiver, får du sygedagpenge af kommunen.

Det kræver dog, at du opfylder et andet beskæftigelseskrav, nemlig at du har været på arbejdsmarkedet i de seneste 26 uger, før du blev syg, og i den periode har haft arbejde i mindst 240 timer. De 240 timer skal være fordelt sådan, at du skal have arbejdet i mindst 40 timer pr. måned i 5 af de 6 måneder.

Ledige har også ret til sygedagpenge

Hvis du er ledig og normalt får arbejdsløshedsdagpenge fra din a-kasse, vil du få dagpenge i de første 14 dage, og herefter sygedagpenge fra kommunen. Som ledig skal du i disse 14 dage fortsat stå til rådighed for de møder, som jobcenter eller a-kasse indkalder dig til. Dog skal der tages hensyn til dit helbred.

Hvis du er ledig, men ikke har ret til arbejdsløshedsdagpenge som rask, vil du være omfattet af beskæftigelseskravet over for  kommunen. Eller du vil som ledig og syg skulle fortsætte på den anden offentlige ydelse, du modtager.

Fleksjobbere får sygedagpenge fra første dag

Hvis du har ansættelse i et fleksjob, er du også omfattet af sygedagpengeloven, og du får sygedagpenge/løn fra første sygedag. Her skal din arbejdsgiver ikke selv betale de første 30 sygedage – de betales af det offentlige.

Hvis du derimod har fået bevilget et fleksjob og endnu ikke er i job, men er på ledighedsydelse, fortsætter du på denne ydelse under sygdom.

Selvstændige har også ret til sygedagpenge

Som selvstændig har du ret til sygedagpenge, når du har drevet selvstændig virksomhed i mindst 6 måneder inden for de seneste 12 måneder. Du får sygedagpengene fra kommunen.

Du skal selv betale de første 14 dages fravær med mindre du har tegnet en offentlig forsikring, der dækker fra 2. sygedag.

Ingen penge til jul, påske, pinse og skæve helligdage

Vær opmærksom på, at sygemeldte ikke får sygedagpenge på søgnehelligdage, dvs. Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag. Desuden er juledag, 2. juledag og nytårsdag også søgnehelligdage med mindre de i forvejen falder på weekenddage.