Guide til ledere om sygefravær og fraværspolitik

Guiden “10 gode råd til ledere om sygefravær” er for ledere i virksomheder, som ønsker en effektiv og omsorgsfuld fraværspolitik. De 10 gode råd inspirerer til konkret håndtering af sygefraværet. Guiden klæder ledere på til fraværssamtalen og til at indgå aftaler med sygemeldte medarbejdere. Desuden giver den overblik over lovkrav og muligheder.

Sygdom er i dag ikke længere ensbetydende med fravær på fuld tid. Faktisk lægger sygedagpengeloven op til, at virksomheden og den syge medarbejder så vidt muligt aftaler delvis raskmelding. Det er den højest prioriterede indsats i den kommunale sagsbehandlingen af langtidssyge.

Kort om de gode råd til ledere om sygefravær

1. Gå foran som topledelse og skab strategi og rammer for fraværspolitikken. Meld klart og tydeligt ud for medarbejderne, hvad I ønsker af dem i tilfælde af sygefravær.
2. Skab rutiner, der er klare og synlige, og som gælder for alle, og er ens for alle medarbejdere.
3. Brug fraværssamtalen optimalt. Indgå aftaler om løbende kontakt og dialog under hele sygemeldingen. Opfat også samtalen som en forberedelse til den kommunale sygedagpengesag, hvis sygefraværet trækker ud i mere end 8 uger.
4. Giv konkret information om jeres regler og rutiner ved hver eneste sygemeldiing. Det er ikke tilstrækkeligt, at fraværspolitikken findes på intranettet eller ligger i en skuffe.
5. Udnyt delvis raskmelding, når det er muligt. Så vil I og medarbejderen have afgørende indflydelse på forløbet frem til en raskmelding eller anden afklaring.
6. Kortlæg jeres fælles forsikringsdækning ved sygdom sammen med den sygemeldte. Tidlig udredning, behandling og genoptræning kan reducere længden af sygefraværet.
7. Involver medarbejderne, når der skal skabes ny fraværspolitik og nye sundhedsinitiativer – det giver ejerskab og gode ambassadører.
8. Vær OBS på, at det er for sent med overvejelser om, hvad virksomheden kan stille op, når den syge står overfor revurderingstidspunktet inden 22 uger på sygedagpenge/refusion.
9. Muligheden for forlængelse af sygedagpengene kan øges gennem virksomhedens engagement og en raskmelding i vente – også selvom udsigterne er lange.
10. Tag initiativ over for den kommunale sagsbehandling og signalér, at I vil samarbejde. Det er ikke sikkert, at der kommer en invitation den anden vej.

En skarp fraværspolitik er win win for bundlinjen og for medarbejdernes tryghed.

Guiden “10 gode råd til ledere om sygefravær” er skrevet af Ulla Nygaard, som også er forfatter til bogen ”På sygedagpenge”.

Ulla Nygaard er kommunikationsrådgiver og arbejdsmarkedsjournalist, og har skrevet denne guide for at hjælpe virksomheder med at skabe en effektiv og omsorgsfuld fraværspolitik.

Som download er prisen 200 kr. inklusiv moms
Gåd til webshoppen

Guide til ledere om sygefravær

Guiden “10 gode råd til ledere om sygefravær” kan købes i webshoppen.

Skrevet af Ulla Nygaard, arbejdsmarkedsjournalist og kommunikationsrådgiver.

Download guiden til 200 kr. inkl. moms.

Bemærk, at webshoppen også har “10 gode råd til sygemeldte”, en guide til jeres sygemeldte medarbejder.

Gå til webshoppen