10 gode råd til syge og deres arbejdsplads

To guider giver råd til syge og deres arbejdsplads. Brug guiderne klogt og få sygefraværet bragt ned, både det korte fravær og det længerevarende. Det handler om indsigt, taktik og godt samarbejde. Forfatteren Ulla Nygaard er arbejdsmarkedsjournalist og rådgiver om sygefravær.

Indlæg af journalist Ulla Nygaard

Råd til syge og råd til ledere om sygefravær er to guider, der supplerer hinanden. De går ikke imod hinanden, fordi sygefravær på arbejdsmarkedet i dag har brug for samarbejdet mellem den syge og ledelsen. Det handler om at forstå systemet og være aktiv for at komme godt ud på den anden side.

De to guider ”10 gode råd til sygemeldte” og ”10 gode råd til ledere om sygefravær” klæder sygemeldte og arbejdsgivere på til overvinde berøringsangst og til at samarbejde i en eventuel kommunal sygedagpengesag. Det er win win for begge parter, som ønsker at fastholde sygemeldte i jobbet.

Guiden til sygemeldte besvarer spørgsmål som:

• Hvorfor kan man blive indkaldt af kommunen, når man er sygemeldt med løn?
• Hvorfor kan man ikke altid få sygedagpenge/refusion til arbejdsgiveren, når man er syg?
• Hvordan påvirker man forløbet, så det bliver muligt at få forlænget retten til sygedagpenge/refusion?

Guiden til ledere besvarer spørgsmål som:

• Hvordan bruger vi 0-8 ugers perioden klogt?
• Hvordan får virksomheden indflydelse på længerevarende sygefravær?
• Hvorfor er det for sent at gøre sig overvejelser til den syge står overfor revurderingen ved 22 ugers refusion af sygedagpenge?

Guiden til ledere handler desuden om at få skabt en fraværspolitik, så alle på virksomheden er forberedt på, hvordan sygefravær tackles. En synlig fraværspolitik med ens regler for alle vil nedbringe både det korte sygefravær og det længerevarende.

Sådan er de gode råd til syge blevet til

”10 gode råd til sygemeldte” og ”10 gode råd til ledere om sygefravær” udbygges og revideres i takt med de input og erfaringer, jeg får i dialogen med sygemeldte, tillidsrepræsentanter og virksomheder,  jeg møder som foredragsholder og underviser.

Jeg har som journalist talt med mange sygemeldte og virksomheder gennem årene og har skrevet mange artikler om, hvor skidt det kan gå, når man er sygemeldt fra jobbet.

I 2012 skrev jeg bogen ”På sygedagpenge” med 22 cases om sygefravær på godt og ondt. De bedste forløb havde sygemeldte med gode hjælpere eksempelvis på arbejdspladsen. De værste forløb ramte sygemeldte, der havde mistet jobbet, og som var alene om at være en kommunal sygedagpengesag.I de senere år er det blevet til foredrag, workshops og kurser for organisationer og virksomheder.

Min erfaring er, at sygemeldte beder om hjælp alt for sent, og at virksomhederne involverer sig for sent. Det kan de to guide være med til at ændre.

Min erfaring er også, at virksomhederne selv må være aktive over for den kommunale myndighed, for at være sikker på at opnå et samarbejde. Det bekræftes af en ny undersøgelse, som viser, at invitationerne til samarbejde fra kommunen desværre kun kommer i fire ud af ti tilfælde, hvor det ville være relevant. Det kan de to guider også ændre på.

Læs mere om ”10 gode råd til sygemeldte” og

”10 gode råd til ledere om sygefravær”

Gå direkte til webshoppen