0-8 ugers perioden er vigtigst ved sygefravær

Når jeg underviser ledere og tillidsrepræsentanter i regler ved sygefravær, lægger jeg stor vægt på 0-8 ugers perioden. Det er her, at langt det meste sygefravær starter og stopper, men det er også i den periode, arbejdspladsen bør lægge sin strategi ved enhver langtidssygemelding.

Blogindlæg af Ulla Nygaard, journalist og rådgiver i sygefravær

Arbejdspladsen kan gøre en stor forskel ved sygefravær. Det, der sker på virksomheden i de første otte uger af en langtidssygemelding, kan være afgørende for, hvor godt den sygemeldte kommer igennem. Det handler om god fraværspolitik med systematik, synlighed og ens regler for alle.

Men det handler også om at forberede arbejdspladsen og den sygemeldte på, at der altid kommer en kommunal sag ud af en sygemelding, der varer mere end otte uger.

Virksomhedens to pligter ved sygefravær

Arbejdsgiveren har hovedsageligt to pligter i forbindelse med sygefravær, nemlig at

  • Holde en sygefraværssamtale, hvis sygdommen ser ud til at vare mere end 4 uger
  • Anmelde fraværet via NemRefusion inden 5 uger, for at få refunderet sygedagpenge, hvis fraværet ser ud til at vare længere end de 30 sygedage, som arbejdsgiveren normalt selv betaler.

Når virksomheden anmelder fraværet til NemRefusion, bliver arbejdsgiveren spurgt om fraværets betydning for den syges mulighed for at arbejde.

Her vil arbejdsgiveren være klædt godt på til at svare, hvis han allerede under fraværssamtalen har talt med den sygemeldte om dette. I bør bruge fraværssamtalen til at indgå aftaler.

Virksomheden bliver bedt om at svare på følgende 3 spørgsmål:

  • Hvilke arbejdsfunktioner er påvirket af sygdommen
  • Hvor længe har sygdommen påvirket arbejdet
  • Er arbejdet forsøgt tilpasset den sygemeldtes tilstand

Mit råd til ledere og sygemeldte er altid at gå ind i dette set up og positivt signalere, at man er med på at få den sygemeldte hurtigst muligt tilbage til jobbe. Det bør man også gøre, selvom sygefraværet ser ud til at blive meget langvarigt.

Kommunen brugere svarene i sin forberedelse

I svarene fra arbejdsgiven ligger en række signaler til den kommunale sagsbehandler: At man har forholdt sig til spørgsmålet, at man har overvejet muligheden for delvis raskmelding nu eller senere samt, at man har forholdt sig til udsigten til raskmelding.

Virksomhedens positive signaler giver arbejdspladsen indflydelse på at få den sygemeldte delvist tilbage evt. til andre opgaver i en periode. Delvis tilbagevenden er i dag den højest prioriterede indsats i den kommunale sagsbehandling af sygemeldte.

Hvis arbejdsgiveren vælger ikke at svare, er det også et signal – mest om manglende interesse. Kommunen bruger svarene i sin forberedelse af sygedagpengesagen.

Den sygemeldte bliver også hørt

Den sygemeldte vil få arbejdsgiverens svar at se i et brev fra NemRefusion, og har så en uge til at gøre indsigelser over for kommunen, hvis man er uenig.

Hvis ikke arbejdsgiveren svarer, vil den sygemeldte blive stillet de samme spørgsmål. Den sygemeldte har i modsætning til arbejdsgiveren pligt til at svare.

Lægeerklæring med i kommunal forberedelse

Den sygemeldte får skriftligt besked på at gå til læge og få en lægeerklæring, når kommunen har modtaget virksomhedens indberetning via NemRefusion.

Pligten til at få en lægeerklæring fra egen læge er en af nyskabelserne i sygedagpengereformen. Lægeerklæringen sendes til sagsbehandleren og er ligesom besvarelsen af de tre spørgsmål et udgangspunkt for den kommunale sagsbehandling.

Sagsbehandleren er med andre ord godt forberedt, når en langtidssygemeldt kommer til det førte møde. Derfor er arbejdspladsens egen aktivitet i 0-8 ugers perioden også vigtig. Mit råd er altid, at man bruger tiden op til en evt. kommunal sag til at indgå aftaler, som passer til arbejdspladsen og til den sygemeldte.

Det kræver naturligvis, at både virksomhed og den sygemeldte er indstillet på at medvirke til at finde løsninger. Men jeg kan fortælle, at det virker i de virksomheder, som bruger kræfter i 0-8 ugers perioden.

Har I brug for mere for at få styr på sygefravær?

Forhåbentlig er I blevet inspireret til at bruge krudt på gode rutiner i forbindelse med sygefravær. Hvis I har brug for mere inspiration, er I velkomne til at kontakte mig om mulighed for rådgivning, workshops eller møde på virksomheden.

Skriv en mail til Ulla Nygaard, indehaver af Medarbejdercare.dk